Vad kan du vinna på att träna mentalt?

 Multitasking- Monotasking

Allt fler upptäcker fördelarna med fokusträning vilket också bekräftas av empirisk forskning.

Chefer och högpresterande yrkesverksamma börjar allt mer använda fokusträning för att hantera stress, behålla strategiskt fokus, förbättra kognitiv förmåga, främja emotionell intelligens och förbättra relationer.

Hur ser det ut för dig?

Kan du hålla med om att det oftast är dina tankar som stressar dig?

Tankar som hur det eventuellt skall bli?

Eller tankar som
Hur ska jag orka?
Räcker jag till?
Hur ska jag hinna?

Vill du välja var du ska vara fokuserad på?

Vi är ofta i framtiden och planerar och sedan oroar vi oss för att det inte ska bli som vi har planerat.

Eller känner du igen det här, när du håller på med något så är du någon annanstans i tankarna och kanske funderar på vad du skall göra sedan?

Forget multitasking

Jobb, privatliv, krav och prestation, stress, sömnproblem– stressen smyger sig på och din hälsa får betala priset.

Känner du igen dig i detta?

Du pratar i telefon och skriver samtidigt ett mail.

Du skrollar på mobilen samtidigt som du sitter på ett möte.

Du lyssnar på en kollega men dina tankar är någon annanstans.

Att ”multitaska” och göra flera saker samtidigt som de flesta av oss gör utan att vara medveten om det.

Det är mycket och många om pockar på vår uppmärksamhet och oftast har vi bråttom med att snabbt leverera svar.

Med mental träning och att träna på att vara närvarande minskar vi tankestressen och blir effektivare, vi lär oss att upptäcka när tankarna far iväg och uppmärksamheten inte är där vi vill att den skall vara.

Det blir lättare att få ihop vardagspusslet när  du ”monotaskar”

Jag hjälper dig att utveckla smarta lösningar, som bidrar till medvetenhet och positiva resultat i livet.