Coaching och stöd för ledare.

Medvetet Ledarskap

Ledarskapsprogrammet som ger dig ökad medvetenhet, ökat mod, förbättrade relationer, ökad kreativitet, ökad effektivitet och ökat välmående.

Ditt ledarskap börjar med din medvetenhet om relationen till dig själv och andra.

Den relationella aspekten av ledarskapet är viktigare idag än någonsin.

Att skapa en bra känsla hos medarbetarna är i högsta grad relationellt betingat.

En ledare är en ledare först när andra väljer att följa.

Vill du ta ta ansvar och bli en attraktiv och medveten ledare?

Då är det här ledarskapsprogrammet för dig!

Du kommer att:

  • få insikter om hur du kan jobba smartare, leva smartare och må bra både på jobbet och privat

  • lära dig hur du kan leda sig själv och andra

  • slipa på det personliga ledarskapet som skapar resultat i verksamheten

Under programmet får du även:

  • regelbundet tillfälle till reflektion, dialog och kreativa övningar

  • stöd av mig under hela processen.

Anmäl dig till programmet och få:

Ökad självinsikt.

Ökat mod.

Ökad förståelse för dina relationer.

Ökad förståelse för dina egna reaktioner i vardagen.

Ökad insikt i varför du gör som du gör och hur du kan påverka dina tankar och ditt beteende. 

Du får identifiera dina styrkor och utvecklingsområden

Tid att reflektera och ”bolla” dina tankar med mig.

Verktyg att hantera stress, för en mer balanserad vardag.

Vi jobbar tillsammans i en utvecklingsprocess på 6 månader.

Pris: Begär offert

Anmäl dig nu

Citat från några ledare som jobbat med mig

Jag är övertygad om att mitt samarbete med Karina har förändrat mitt liv, jag har börjat ta hand om mig själv, prioriterar det som är viktig och både jag, mitt företag och min familj har påverkats positivt.

Jag har lärt mig att lyssna på mig själv och att förstå varje medarbetare och situation bättre, vilket gjort mig till en mycket mer effektiv och attraktiv chef.

Jag har blivit mer av mig själv, nu är jag mer trovärdig och modig som chef och jag vågar visa att jag är en vanlig människa.

För mer information kontakta mig