Offrar du mötet för nätet?

Jag vill börja med att ställa några frågor till dig. Känner du dig orolig när du inte är uppkopplad? Har någon som står dig nära, din partner? ditt barn? en arbetskamrat? en vän? uppmärksammat dig på att du inte är närvarande i ett möte?  Har du någon gång själv upptäckt att du inte varit närvarande i ett möte? Om du känner igen dig i några av dessa frågor, då kanske du behöver reflektera över hur du vill förhålla dig till det ständigt ökande digitala flödet. Kanske lider du av digital stress och då har du har en utmaning framför dig. Nu är min förhoppning att du vill fortsätta att läsa mitt inlägg. Det finns några saker som intresserar mig väldigt mycket och det är vad händer med oss som människor i den ständigt ökande digitala världen? Vad händer med våra relationer och vår hälsa?

Ständig tillgänglighet och närvaro på nätet.

Idag går många omkring med teknikdriven ångest och en konstant rädsla för att saknas i sociala medier, vilket inte är så konstigt för när vi upplever oss ”sedda” på nätet, får vår hjärna kickar av dopamin som ger oss en känsla av välbefinnande, det är som ett centralstimulerande medel för vår hjärna.Kanske några känner igen känslan av att ha en skål med godis på bordet och när man tagit en godis vill man ha fler, det är samma sak med mobilen, vi får kortsiktig belöning och vill bara ha mer. Med våra mobiltelefoner kan vi vara ständig uppkopplade och i kontakt med människor var som helst i världen, samtidigt riskerar vi att aldrig få kontakt med oss själva och de som fysiskt finns runt omkring oss. Med ständig uppkoppling missar vi också det som händer i stunden och i våra relationer, både privat och på jobbet. För vi kan inte vara närvarande i det dagliga livet när vi ständigt har fokus på skärmen. Människor har fokus på och kommunicerar via mobilen när de sitter på styrelsemöten, på föreläsningar, ledningsmöten, handbollsmatcher, ja till och med i kyrkan på begravningar.

Vilken form av samspel och interaktion vill du ha i ditt liv ?

Vi kommunicerar mer än någonsin, samtidigt som vi möts allt mer sällan som människor. Vi är sociala varelser och vill vara tillsammans samtidigt som vi vill vara någon annanstans och uppkopplade till allt och alla. Den explosionsartade utvecklingen av sociala medier, har förändrat vårt sätt att kommunicera. Facebook, Snapchat, Instagram är hörnstenar i mångas liv. För tio år sedan ringde vi fortfarande till varandra. I dag håller vi kontakten med varandra framför allt i form av text, bilder och videoklipp, likes och emojis. Vi använder allt mer mobildata, förra året ökade trafiken med 35 procent i mobilnätet, enligt Post- och telestyrelsen. Den digitala kommunikationen ökar ständigt, vi har många olika profiler på nätet, men vem är vi som människa bakom alla dessa olika profiler?? Kommunikation över nätet har också i mångt och mycket förändrat oss som människor, vi utelämnar vissa sker, överdriver vissa saker finslipar och vill visa upp det som är perfekt. Nätkommunikationen har också påverkat vad som ses som otrohet. Man skickar hjärtan och bilder kors och tvärs, bilder som man kanske inte skulle ha skickat till en kompis, och det väcker frågor. Ibland tycker att den ena partnern att den inte får plats i den andras digitala vardag. Otrohet avslöjas ofta just för att partners hittar varandras mobiltelefoner. Även kulturen kring emojis påverkar våra relationer, emojis, likes och kommentarer kan leda till svartsjuka. En del likar, kommenterar och pratar med alla andra om hur härliga och roliga de är, men visar inte upp den egna relationen. Det finns de som säger att de upplever att det är som att vara på fest där partnern bara pratar med alla andra på festen, och de känner sig helt ignorerade av sin partner.

Fear Of Missing Out.

Idag är FOMO (Fear Of Missing Out) ett begrepp och teknikberoende ett faktum. Vi tillåter oss bli avbrutna av sociala medier, sms och mail, oavsett om vi sitter i möte, leker med våra barn, äter middag eller sitter på toaletten, vi börjar och slutar dagen med att vara uppkopplad. Att vara ständigt uppkopplad har blivit ett normaltillstånd och vi tar upp telefonen automatiskt utan medvetenhet i snitt 350 gånger per dag.

Stress i allmänhet och digital stress i synnerhet.

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning 2017  och de senaste åren har antalet sjukfall med psykisk ohälsa bara ökat. Ständig uppkoppling och tillgänglighet ökar risken för att bli sjuk, symtom är just stress, sömnsvårigheter, oro, ångest och koncentrations svårigheter. Tiderna förändras men vår hjärna består och de system som hjälper oss att reglera stress har inte utvecklats på mycket, mycket länge, vår hjärna är inte designad för alla stimuli som finns i vår vardag, den har inte hängt med i utvecklingen i samma takt som den digitala tekniken. För några år sedan handlade det om att vi skulle hålla många bollar i luften och multitasking var inne, men multitasking har visat sig vara en högst ineffektiv arbetsform, som skapar stress. Att hoppa mellan arbetsuppgifter medför oftast att man utför uppgifterna både långsamt och slarvigt. Idag vet vi att vi människor är mest effektiva när vi är fokuserade och gör en sak i taget. Stress är en epidemi i vårt samhälle, det finns fortfarande multitaskande och stressade människor överallt i samhället, på varje arbetsplats och i varje hem. Sett ur ett samhällsperspektiv står vi inför för en enorm utmaning om vi ska nå ett hållbart samhälle.Det gäller hela samhället och samhället är ju vi alla tillsammans. Börja med dig själv, vem tar ansvar för dig om inte du gör det? Hur svarar du an till dina behov? Om vi alla börjar med att reflektera över vårt liv kommer vi att främja vår hälsa och våra relationer och skapa ett samhälle som är till för oss och inte för tekniken.

Mental styrketräning.

Man kan likna hjärnan vid en muskel som behöver återhämtning efter träning, ingen skulle komma på att träna biceps 18 timmar om dagen utan att vila. Men på vår hjärna har vi  förväntningen att vi ska kunna trycka på play och sen ska den ska vara igång 18 timmar per dag året runt utan att trycka på pausknappen. För mig är mental styrketräning att vi tränar på att vara fokuserad, tränar på att inte göra någonting och tränar på att vara ensam med oss själva utan att vara uppkopplad,  och det är en utmaning som verkligen kräver träning för idag är både fokus och modet att vara ensam en bristvara. Vi behöver vara mer uppmärksam för att upptäcka de stunder vi är närvarande, oavsett om vi umgås med oss själva eller i möten med andra människor. Livet är möten och vi påverkar vår omgivning genom vårt sätt att bemöta varandra. Hur vill du bidra i med dina möten med dig själv, dina medmänniskor, din partner, dina barn, dina arbetskamrater? Om du vill vara mer fokuserad, närvarande, välmående och mindre stressad krävs att du börjar träna din hjärna, det är först då  kan du nå ditt mål och uppleva fördelarna med att känna frihet och kunna välja om du vill vara uppkopplad, vara med dig själv eller umgås med nära och kära och vårda dina relationer. Fördelen med att ha friheten att göra medvetna val kan inte ignoreras, studier har visat att de som medvetet väljer att regelbundet logga ut från nätet, efter en tid är mindre stressade, sover bättre, upplever förbättrade relationer och har roligare. Tid för reflektion och återhämtning skapar förutsättningar för kreativitet, effektivitet och välmående. Till dig som gav dig själv tid att läsa mitt brev vill jag säga TACK och ge dig en eloge att du stannade upp och var närvarande i stunden. Vill du veta mer om hur det ständigt ökande digitala flödet påverkar oss människor, våra relationer, vår närvaro både på jobbet och privat? vår hälsa?  Vill du ta ansvar och skaffa dig en digital strategi?  Hör av dig så berättar jag mer,  jag erbjuder workshops och interaktiva föreläsningar, samtals grupper, individuella samtal och inte minst Digital Detox. Läs mer om Digital detox camp i Villa Insikt.

Till slut ett tips som jag vill dela med dig, ge dig tid att lyssna på en fantastisk forskare Sherry Turkle.