Framtidens ledarskap kräver en vässad höger hjärnhalva 

Frågan om framtidens ledarskap har diskuterats vid World Economic Forum och forskning visar att framtidens ledarskap kommer att bli än viktigare, men få en annan funktion.

AI, robotar och annan ny teknik kommer ta över mycket av det manuella arbete som i kan härledas till den vänstra hjärnhalvan: logik, fakta och kontroll.

Det gör också att framtidens ledare kommer att få en annan funktion.

Om man kopplar det till hjärnan kan man säga att den vänstra hjärnhalvan kan ersättas av robotar och AI.

Den högra hjärnhalvan kommer att vara huvudprioritet för ledarskapet, och handla om länken mellan teknik och människor; det relationella, det kreativa och intuitiva som brukar förknippas med den högra hjärnhalvan.

Vill du hänga med på den digitala resan med din analoga hjärna?

Maxa ditt ledarskap med medveten närvaro

Flera av världens mest framgångsrika ledare mediterar och använder sig av tekniker för medveten närvaro. Rätt använt kan metoden hjälpa dig att hitta fokus, lösa problem smartare och bli en bättre ledare.

Läs artikeln i VD tidningen om hur du kan

Maxa ditt VD-skap

Visste du att

Steve Jobs, Fredrik Eklund, Petter Stordalen  är några av de stora företagsledarna som sagt att meditation och reflektionstid är ett måste.

Vår mentala bandbredd är begränsad.

AI är redan här och vi är människor med en analog hjärna som har begränsad bandbredd.

Vi måste hitta länken mellan teknik och människor och strategier för att samspela med AI på ett hållbart sätt.

Vår hjärna är inte designad för alla intryck vi idag utsätts för, därför behöver vi hitta ett hållbart förhållningssätt till det ständigt ökande digitala flödet.

Hjärnträning är ett medvetet val och ett måste.

För att du ska kunna använda din hjärna på ett optimalt sätt är det viktigt att komma ihåg att dina medvetna tankar är en värdefull resurs som du ska vara rädd om.

Det är också bra att vara medveten om att vissa tankeprocesser tar upp mer mental bandbredd än andra.

Om du omedvetet flackar och från det ena till det andra, finns det en stor risk att det som är viktigast hamnar i skymundan.

Du tappar fokus på det som är viktigast!

Reflektera över var du vill lägga ditt fokus och vad som är viktigt på riktigt i ditt liv.

Forskning visar att ständig uppkoppling och tillgänglighet har negativ effekt på vår hälsa

Du kan få symtom som stress, kognitiva störningar, koncentrationssvårigheter, känslomässig likgiltighet, minnesförlust, sömnstörningar, ensamhet och oro och relationsproblem.

Visst är det dax att ta ansvar för ditt eget förhållningssätt till livet som ledare och livet som helhet.

Vill du

… jobba smartare?
… stressa mindre?
… ha goda relationer?
… leva smartare? ….ha roligare?
och  må bra både på jobbet och privat?

KONTAKTA MIG

Jag har fokus på helhet och hållbarhet, hela människan i alla sina sammanhang och hållbar människa som mål