När jag ser bilden på lilla Iris minns jag hur fokuserad hon var på det hon skulle göra den där vackra sommardagen. Att välja att vara fokuserad i det vi gör sparar både energi och minskar stress och det påverkar våra relationer på ett positivt sätt.

Livet är en lång rad möten, både på jobbet och privat. Jag är övertygad om att vi alla någon gång har upplevt och kan känna igen att vi inte varit härvarande i mötet med en  annan människa, eller att den vi mötte inte var härvarande. 

När ett möte inte ”känns bra” är det oftast för att för endera part i mötet inte är närvarande och härvarande. Och det kan ge en känsla av att inte bli sedd eller tagen på allvar, och är inte någon god känsla.  Motsatsen är när vi väljer att vara närvarande med fokus på mötet.
Dagligen och överallt pågår möten mellan människor och vi kan alla bidra till goda möten genom medvetenhet och närvaro. Det är gratis, lönsamt och faktiskt också läkande med ett gott bemötande och  hur vi bemöter varandra kan vara helt avgörande för det resultat vi uppnår.
 
Livet är möten och vi påverkar vår omgivning genom vårt sätt att bemöta varandra och jag vill bidra till det goda mötet. Hur vill du bemöta de människor du möter?
 
Jag önskar dig en vecka med goda möten och gör resten av dagen, som du vill ha den 🙂