Har du någonsin sett en uggla multitaska? Själv har jag har aldrig sett något djur multitaska, de flesta djur gör faktiskt en sak sänder, medan vi människor som anser oss vara de klokaste varelserna på jorden och dessutom har ett medvetande, ständigt gör flera saker samtidigt, vi multitaskar och tror att vi är mer effektiva då. Men multitasking är en myt, vi är mer effektiva när vi är närvarande i det vi gör och gör en sak i sänder. ”Tiden är ingenting” sa Tage Danielsson och jag håller med honom. Dygnet har och har alltid haft 24 timmar

Det är hur vi prioriterar vår tid som avgör om den räcker till eller inte. Min erfarenhet av tid är att de flesta har en känsla av att ”Tiden räcker inte till ” Det är en paradox, för aldrig tidigare i historien har vi haft så mycket tidsbesparande teknik som idag, digitaliseringen pågår överallt vilket borde göra oss mer effektiv och frigöra tid. Idag upplever de flesta av oss allt mer tidsbrist, ökad tidspress och vi känner oss allt mer ineffektiva och stressade. Vi springer allt fortare,vi säger att vi inte hinner, vi stressar och mår dåligt och möten och samtal mellan människor blir allt mer sällsynt.

Ständig uppkoppling, kan vara en tidstjuv. Har du någon gång reflekterat över hur mycket ”skärmtid” din dag består av? På jobbet? Privat? Ett sätt att spana efter tiden, kan vara att börja reflektera över när du är uppkopplad och tillgänglig? och om och när du vill vara det? Kanske hittar du tillfällen när du väljer att lägga din tid på annat som du tycker är viktigt i livet.

Själv väljer jag att träna mentalt varje dag, genom att meditera och hålla medvetenhetsmuskeln igång, därför kan jag också väja att göra min vardag som jag vill ha den, med balans mellan arbete och privatliv, jag behöver den träningen för att vara effektiv, stressa mindre, må bra och ha roligt.

Samtidigt som jag väljer förhållningsätt till det ständigt ökande digitala flödet så fortsätter den fantastiska tekniken och digitaliseringen att utvecklas och kanske vi människor en dag blir medvetna om att det är vi själva som kan välja hur vi vill förhålla oss till det ständigt ökande digitala flödet, det är då tekniken även blir den tidsbesparande teknik den i många fall är tänkt att vara.

Medvetenhet = Valmöjlighet.  Hur ska vi göra för att orka och hinna med både arbete och privatliv? Hur ska vi hinna och orka med våra relationer, ha roligt och få en meningsfull fritid? Stressa mindre och leva mer? Bli mer effektiv och må bättre? Är det verkligen möjligt?  Vilka alternativ har vi? Jag säger att det absolut är möjligt, det vi behöver är mental träning, vi behöver träna vår  hjärna, vår ”uppmärksamhetsmuskel” för med ökad medvetenhet kan vi välja vad vi gör av vår tid. Om vi tänker på elitidrottare, de når framgång genom hård och regelbundet fysisk träning och lika hård och regelbunden mental träning.

Det är just det som är nyckeln till framgång, även i våra vardagsliv, vi behöver träna både fysiskt och mentalt för att utvecklas, bli effektiv och må bra. Många tränar fysiskt vilket är glädjande, för all fysisk aktivitet är bra för oss människor, men vi behöver även träna mentalt, vi behöver träna vår ”uppmärksamhetsmuskel” för att bli medvetna om hur våra gamla mönster, oftast omedvetna påverkar oss.

När vi är omedvetna går vi på autopilot och då sker ingen utveckling eller förändring, det är först när vi blir medvetna som vi kan förändra vårt beteende.

Jag vill bidra till att skapa möjlighet för människor att öka sin medvetenhet om var tiden tar vägen, vi säger att tiden går, men jag brukar säga att tiden kommer, för när vi är medvetna kan vi välja vad vi vill göra av vår tid.