Jag vill påstå att all hållbar utveckling- CSR som handlar om att skapa och utveckla ett samhälle lokalt och globalt och som ger människor hälsa och livskvalitet. Allt börjar hos oss själva, för om inte jag tar ansvar för mig själv, vem ska då göra det?

Det börjar med vår eget ledarskap, våra egna värderingar, våra val och vårt ansvar för oss själva, det är i alla fall min övertygelse, för om jag ska kunna se och bemöta andra människor på alla olika plan och vara med och skapa och utveckla ett samhälle med hälsa och livskvalitet, då måste jag börja med mig själv.

När jag känner mig själv och har förståelse och medvetenhet om varför jag tänker som jag tänker och gör som jag gör, både om mig själv och andra då kan jag både bemöta och lyssna på mig själv och på andra människor.

Jag vill säga att medvetenhet och självinsikt behövs för det goda mötet ska bli till. I dagens samhälle då många människor upplever brist på tid och svårighet att få ihop livspusslet blir mötet med människor också en bristvara och det goda mötet som vi önskar blir inte av, det gäller alltifrån möten med kollegor, chef, medarbetare till att möta våra barn, vår partner, vår förälder…. och då menar jag mötet där vi verkligen möts, där vi är närvarande i mötet och är här och nu, lyssnar, ser och bekräftar varandra.

Jag tänker att vi behöver reflektera mer och öva på att ha dialog både med oss själva och de människor vi möter. Vi behöver reflektera kring hur och vilket ansvar vi vill ta och vi behöver öva på att säga ja när vi vill det och nej när vi vill det.

Det är lika viktigt att du tar ansvar för dig själv, bejakar dina behov och säger ja, som att du tar ansvar för dig själv och säger nej när du har behov av det.

Det är som på flyget när flygvärdinnan säger att om det uppstår en nödsituation och cabintrycket sjunker, så ska vi börja med att sätta på oss syrgasmasken själv innan vi hjälper andra och så tänker jag att det även med det personliga ledarskapet.

Det börjar hos oss själv, det egna ledarskapet och viljan att utvecklas och växa som människa, nyfikenheten på oss själv och andra det leder till goda relationer både i arbetslivet och privat livet.

När vi tar ansvar och reflekterar över hur vi väljer att bemöta oss själva så blir vi mer autentiska och ju mer vi blir av oss själv, ju friare blir vi att göra de val vi vill göra, och ju lättare är det att acceptera sådant vi inte kan påverka och vi kan då också välja förhållningssätt i varje  situation.

När du väljer att utvecklas som människa och ta ansvar för dina behov och göra medvetna val, så utvecklas du både som privatperson och i din profession, du blir också en hållbar människa när du upptäcker friheten och alla valmöjligheter i livet.

Att vara eller inte vara, det är frågan?  Vem vill du vara?  Vill du bidra till hållbarhet till dig själv och andra?