Search Inside Your Mind®

Skapa nya mentala vanor

Du kommer att öka din exekutiva förmåga, få verktyg som gör att du blir mer fokuserad, kan hantera stress bättre, bli mer närvarande i dina relationer och få möjlighet att medvetet välja hur du vill leva ditt liv.

Allt har ett pris, fokus har ett värde – fullt fokus ger högsta värde och bästa resultat.

Träna mentalt tillsammans med mig

 Individuellt eller i grupp.

Visste du…

att du med några minuters träning om dagen kan förändra ditt liv.

Forskning visar att uppmärksamhets träning, förändrar hjärnan på nervcellsnivå, vilket ger oss tillgång till förstärkta exekutiva funktioner med bättre beslutsförmåga, ökad kreativitet, ökad empati och ett inre lugn som följd.

 Träna din uppmärksamhet

Träna din självkännedom

Träna din självkontroll

”Awareness is the greatest agent for change”
Eckhard Tolle

Du kommer att få ….

  • Utrymme för reflektion och dialog tillsammans med mig

  • Guidad mental träning med fokus på dina behov

  • Jag finns som stöd och bollplank under hela processen.

  • Tillgång till uppdaterade forskningsartiklar i ämnet.

För mer information och offert kontakta mig