Testa din livsstil

Här kan du testa dina levnadsvanor, och få en analys med personlig feedback, helt anonymt.

Jag samarbetar med forskare vid Linköpings Universitet.

När du har gjort testet, kontakta mig för personlig återkoppling och rådgivning.

STRESS

Stress under en viss tid gör att vi klarar av högre belastning under en kortare period. Det är när stressen blir långvarig som den kan den leda till negativa konsekvenser. För att kroppen och psyket ska klara av att utsättas för stress behöver vi återhämta oss med jämna mellanrum.

Testa dig nu

SÖMN

Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. När du sover bra på natten klarar du lättare av stress och påfrestningar under dagen.Kroppens återhämtning och uppbyggnad sker under djupsömnen. Hjärnan arbetar då långsammare och tillverkningen av stresshormon går på sparlåga.

Testa dig nu

ALKOHOL

 Alkoholkonsumtion kan leda till fysiska och psykiska skador. Om man dricker mycket under en längre tid ökar risken att bli beroende. Då har man svårt att kontrollera sitt drickande. Alkohol orsakar inte bara skador på individer utan även på närstående och samhället i stort.

Testa dig nu

MENTAL HÄLSA

Psykisk hälsa handlar bland annat om hur vi människor upplever vår tillvaro, meningsfullhet, att vi kan använda våra resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att vi har förmåga att hantera livets normala motgångar. Idag är psykisk ohälsa vanligaste orsaken till sjukfrånvaro.

Testa dig nu

FYSISK AKTIVITET

 Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av t.ex. promenader och cykling.

Testa dig nu

MATVANOR

Din kropp behöver en blandning av olika näringsämnen varje dag för att fungera och må bra! Hur mycket energi just du behöver beror på kön, ålder och hur mycket du rör dig. Att äta nyttigt är en fråga om balans. Det är vad du äter, hur mycket samt hur ofta du äter som påverkar din hälsa på kort och lång sikt.

Testa dig nu

TOBAK

Det är främst nikotinet i tobaken som gör att man blir beroende. Det påverkar beroendecentrum i hjärnan och gör att man vill tillföra nikotin för att slippa få abstinensbesvär.
Testa dig nu

HÄLSOPROFIL

Våra levnadsvanor har stor betydelse för hur vi mår.
Sunda levnadsvanor kan förebygga majoriteten av hjärt- och kärlsjukdomar, typ-2 diabetes samt stor andel av alla cancer fall.

Testa dig nu
Kontakta mig så hjälper jag dig