Existetialismen

Är du den du vill vara?  Är det något du vill utveckla?

11 Juni 2017

Livet är vardagen som pågår just nu, med arbetsliv och privatliv, prestation och krav, glädje och sorg, det är just det som är livet.

Till dig som läser mina inlägg, vill jag bjuda på en liten utmaning.

”Utmaningen” går ut på att du läser inlägget, gör övningen som finns i slutet på inlägget, reflekterar och skriver ner din reflektion med några korta meningar, mejla din reflektion till karina@dilucias.se  senast 18 Juni 2017.

Jag kommer att dra en ”vinnare” som får 3 kostnadsfria samtal med mig.

Hos mig kan du känna dig fri att samtala om det som är viktigt för dig.

Samtalet börjar där du är just nu, det kan handla om svårighet att få ihop livspusslet, stress, digital stress, brist på återhämtning, ensamhetskänsla, relationer, konflikter eller  existentiella frågor.

Läs mer på min hemsida under fliken Privat

Nu lite filosofiska tankar.

Frågan om människan har en fri vilja eller inte har diskuterats i tusentals år.

”Existensen föregår essensen”. ”Människan är vad hon själv gör sig till”. I boken ”Existentialismen är en humanism” från 1946 redogör Jean-Paul Sartre för existentialismens bärande tankegångar. I enkla drag; Människan definierar sig själv genom sina handlingar, och består i inget annat än handling. Genom personliga val väljer hon själv sin egen och andras moral, men detta får betydelse först efter handling (eller icke-handling).

Existentialismen växte fram under 1900-talet som en rörelse inom litteraturen och filosofin. Den förebådades särskilt av 1800-talsfilosoferna Søren Kierkegaard och Friedrich Nietzsche, även om det hade funnits föregångare under tidigare århundraden. 

Det var länge sedan dessa filosofer verkade men filosofi är även idag ett aktuellt och spännande område.

Jag har inte läst alla dessa litterära verk, men jag har läst en hel del i det spännande ämnet filosofi under alla mina utbildningsår och fortfarande läser jag gärna filosofi.

Och så har jag förstås mött många människor och samtalat, inte minst om frågor om livet, att ta ansvar och att göra val här i livet och alla dessa samtal är så intressanta, berikande och spännande.

En del människor, som jag träffat har uttryckt att de tror att personlig utveckling och personligt ledarskap handlar om att deras personlighet skall förändras, många tror att de ska bli någon annan än den de är.

Det är precis tvärt om, det handlar om att bli mer av sig själv.

Att helt enkelt våga släppa fram sina alla sina sidor, för vi har alla en mängd olika sidor inom oss.

Inom gestaltpsykologin pratar vi om ”Den Paradoxala förändringsteorin” som innebär att

för att bli den man är, behöver man bli mer av sig själv.

Helt enkelt öka medvetenheten om sig själv, det kan också kallas att öka sin självinsikt och självkännedom.

”Den som inte vill utvecklas, kommer att avvecklas”.

Somliga avfärdar alla samtal om personlig utveckling. Jag har träffat människor som på fullt allvar sagt  ”Jag är som jag är, det går inte att ändra ” Jag har alltid varit så här” ”Det går inte att lära en gammal hund sitta” osv

Jag har också träffat många människor som bara vill kännas vid en sida av sig själv, ofta är det sidan som handlar om att vara duktig, stark och presterade.

Att våga släppa fram alla sidor av oss själva, och inse att vi människor är ”både och”  och  inte ”antingen eller”  det är befriande  kan jag intyga.

Att exempelvis våga se att vi inte ”bara” är duktiga utan att vi i vissa situationer kan vi välja att vara ”oduktig” ibland är vi ”generös” ibland ”mindre generös”

Om du tar ansvar och är ”hjälpsam” mot dig själv, då finns det säkert någon annan som tycker att du är ”ohjälpsam” osv.

Det finns ingen människa som bara är det ena eller det andra, vi är en helhet med många olika sidor och när vi är medveten om att vi kan välja, så är det situationen som avgör hur vi vill välja att vara.

Med nyfikenhet, vilja, ett öppet sinne och mod kan alla öka sin medvetenhet om sitt beteende och utvecklas som människa.

Jag vill påstå att livet blir mer spännande och vi får en större frihet om vi är modig och har en mer öppen inställning till oss själva, det är berikande och  gör att vi  kan förändra vårt beteende och utvecklas åt det håll vi själva vill.

Och nu till den spännande övningen

Utmana dig själv och våga prova :- )

Vi människor polariserar många gånger och vill bara kännas vid den ena sidan av oss själva, ofta är det sidor som att vara duktig, prestations inriktad, stresstålig, stark som vi vill lyfta fram, men det finns ingen som bara är de egenskaperna i alla lägen.

Och att polarisera påverkar både hälsa och välmående negativt i längden.

Vem är du ?  Skriv ner 5 ord, till vänster på ett papper, adjektiv om hur vill du  beskriva dig själv? börja med ex  Jag är hjälpsam….

Reflektera en stund, hur är det att vara en sån person som du beskrivit?

Skriv sedan ner 5 motsatsord till orden på vänster sida, på den högra sidan av pappret och reflektera en stund.

Hur är det att var en sån person?

Hur känns det när du tänker att du är en människa som bara har de egenskaper du beskrivit på den ena sidan? eller bara på den andra sidan?

Och hur känns det när du tänker att du är en människa som är ”BÅDE OCH”

Vi har olika egenskaper och vi är alla ”BÅDE OCH”  och när vi blir medveten om att vi kan välja, så är det situationen som avgör hur vi väljer  att vara.

Vem vill du vara?

Psykoterapeuten Emmy Van Deurzen har formulerat livet på ett målande sätt,

”Jorden är en plats mellan himmel och helvete, där man kan uppleva mycket smärta och mycken glädje och där ett visst mått av insikt kan ha en avgörande betydelse”.

Med det vill jag säga

Vi kan alltid göra medvetna val och det vi inte kan påverka, det kan vi alltid välja hur vi vill förhållna oss till.

Detta gäller oss alla, såväl i privata relationer som i professionella relationer – som partner, förälder, syskon, vuxet barn, medarbetare, chef och ledare.

Lycka till!